FİRMA DEĞERLERİMİZ


Değerlerimiz TDUB tarafından belirlenmiş olan etik ilkelerdir.

Dürüst ve adil, gizliliğe önem veren sır saklayan, kaynakları etkin kullanan, çıkar çatışmasına girmeyen, saydam, tarafsız ve bağımsız, mesleki özen ve titizliktir.